Παροχές

Μερικές από τις βασικότερες παροχές του νηπιακού μας σταθμού είναι οι ακόλουθες:
 • Μετακίνηση με λεωφορείο
 • Έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Άμεση καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς
 • Πρωινό
 • Αγγλικά με καθηγήτρια αγγλικών
 • Μουσική με καθηγήτρια μουσικής
 • Εκδρομές και επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα
 • Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
 • Χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές εκδηλώσεις
 • Παιδίατρος
 • Παιδοψυχολόγος
 • Λογοθεραπεύτρια