Δραστηριότητες

Η χώρα των θαυμάτων

Παιδικός νηπιακός σταθμός

Το επιστημονικά μελετημένο παιδαγωγικό πρόγραμμα που ακολουθείται από το έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι κατάλληλο για την προσχολική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Οι γνώσεις και η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης, μας βοήθησαν ν’ ανακαλύψουμε πως τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και την επαφή με όλα τα είδη της τέχνης φθάνουν αβίαστα και φυσικά στη γνώση και στη δημιουργία.

Λειτουργούν τα εξής τμήματα:
 • Μικρά Προνήπια
 • Μεγάλα Προνήπια

Δραστηριότητες:
 • Θεατρικό παιχνίδι - Κουκλοθέατρο - Αφήγηση Παραμυθιού
 • Συμβολικό παιχνίδι
 • Γυμναστική
 • Μουσική προπαιδεία
 • Αγγλική προπαιδεία
 • Τέχνες - Εικαστικά
 • Περιβαλλοντική αγωγή
 • Γλωσσικές και μαθηματικές δραστηριότητες


Μέσα σ΄ ένα ζεστό και χαρούμενο μαθησιακό περιβάλλον, που παρέχει προκλήσεις και ευκαιρίες, το παιδί...
 • Εκφράζεται ελεύθερα, παίρνει πρωτοβουλίες, αυτοεξυπηρετείται και συνεργάζεται.
 • Συνδέει τις νέες γνώσεις που απέκτησε με τις προηγούμενες εμπειρίες του.
 • Αναπτύσσει θετικά συναισθήματα για τον εαυτό του και για τους άλλους.
 • Μαθαίνει να είναι υπεύθυνο, να χρησιμοποιεί το διάλογο και να βρίσκει ενεργητικές λύσεις στα προβλήματα του.
 • Μαθαίνει κοινωνικούς κανόνες για την ομαλή λειτουργιά της τάξης – κοινωνίας.